تبلیغات

جلسه ششم: دوره تبلیغات نویسی، عنوان دوره حرفه ای تبلیغات

Advertising

درس اول: ضرورت تبلیغات

درس دوم:برنامه ریزی تبلیغات

درس سوم:بررسی سازمان

درس چهارم:انتخاب مخاطب

درس پنجم: تعیین هدف تبلیغات

درس ششم:بودجه تبلیغات

درس هفتم:جدول محاسبه بودجه تبلیغات

درس هشتم:انتخاب رسانه

درس نهم:کمپین تبلیغاتی چیست؟

جزوه برنامه ریزی راهکارهای تبلیغاتی دانلود


دوره تبلیغات نویسی حرفه ای

جلسه اول: دوره تبلیغات نویسی،تصاویر تبلیغاتی

ضمنا جزوه قبلا خدمتتان تقدیم شده است، لطفا مراجعه بفرمایید

 

جلسه دوم: دوره تبلیغات نویسی،تصاویر تبلیغاتی اثرگذار

 

جلسه سوم: دوره تبلیغات نویسی،معجزه واژه ها

جلسه چهارم: دوره تبلیغات نویسی،مدل آیدا AIDA

جلسه پنجم: دوره تبلیغات نویسی،انگیزاننده ها Motivators

جلسه ششم: دوره تبلیغات نویسی، عنوان نویسی

جلسه هفتم:دوره تبلیغات نویسی: راز گارانتی

جلسه هشتم:دوره تبلیغات نویسی: اثبات قیمت

جلسه نهم:دوره تبلیغات نویسی: راز تازه کارها

جلسه دهم:دوره تبلیغات نویسی: پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید