این کتاب را نخوانید

جز اینکه مصمم باشید خاک وجودتان را به طلا تبدیل کنید

سرفصل‌ها

ماهیت فروش

مهارت یا سبک زندگی؟

مهارت‌ فروش

راز پیشرفت در زندگی

فروشندگی

راز ثروتمند شدن

ثروتمند شوید

۴۰ دستورالعمل کاربردی

درباره کتاب

مهارت‌های حاصل از ۲۱ سال تجربه نویسنده در کارآفرینی و کسب و کار را به کار بگیرید

نظر نویسنده

در کتاب کیمیاگران فروش، با چهل دستورالعمل کاربردی و در قالب داستانی ساده، آنچه نه تنها فروشندگان بلکه هر فرد برای رشد، خلق ثروت و موفقیت بیشتر نیاز دارد یاد می‌گیرید

دکتر افشین گلستان

نظرات کیمیاگران

قرار گرفتن دانش و تجربه در کنار هم

مسعود قیطاس‌پور

چشم انداز عالی و ایجاد هدف و مسیر برای پیمودن مسیر موفقیت

سید سعید امامیان

فقط ۶۷۰۰۰ تومان