با پوزش بابت تاخیر، امیدواریم که کتاب کیمیاگران فروش و پادکست های تقدیم شده، سهمی در موفقیت چشمگیر شما داشته باشد.

لیست پادکست های کتاب کیمیاگران فروش
قسمت اول

چرا باید کتاب کیمیاگران فروش را بخوانیم؟ فایل صوتی

ضرورت مطالعه کتاب

قسمت دوم

آق تیمورهای زندگی ات را بشناس. فایل صوتی

به چوب های خشک، پناه نبر

قسمت سوم

چرا کاپیتان باید همراه ما باشد؟ فایل صوتی

بدون راه بلد به دریای طوفانی نرو

قسمت چهارم

نشانه ها. فایل صوتی

به شهود و اشراق درونی ات احترام بگذار

قسمت پنجم

پوست کلفت ها زاده نمی شوند. فایل صوتی

راز فروشنده شدن، رفاقت با پاسخ نه است

قسمت ششم

کارآگاه کشف منافع باش. فایل صوتی

اگر منافع تو و مشتری در یک منطقه نیست، یک جای کار می لنگد

قسمت هفتم

رفتارهای کیمیاگرانه. فایل صوتی

کیمیاگران به دنبال خلق ثروت های عظیم با حفظ اخلاق هستند

قسمت هشتم

حاکم سازمان استراتژیک باش. فایل صوتی

فرصت ها را با دقت ببین

قسمت نهم

عصر نوین، دنیای فروش خودکار است. فایل صوتی

از ابزارهای فروش بهره ببر

قسمت دهم

افیلیت مارکتینگ. فایل صوتی

استراتژی برد-برد-برد