پادکست‌های کتاب کیمیاگران فروش جهت تکمیل نکات لازم در راستای اجرای مهارت‌های فروش در کسب و کار و زندگی شخصی، به شما تقدیم می‌گردد

چرا باید کتاب کیمیاگران فروش را بخوانیم فایل صوتی

ضرورت مطالعه کتاب

آق تیمورهای زندگی‌ات را بشناس فایل صوتی

به چوب‌های خشک، تکیه نکن

چرا کاپیتان باید همراه ما باشد فایل صوتی

بدون راه بلد به دریای طوفانی نرو

نشانه‌ها فایل صوتی

به شهود و اشراق درونی ات احترام بگذار

پوست کلفت‌ها زاده نمی‌شوند فایل صوتی

راز فروشنده شدن، رفاقت با پاسخ نه است

کارآگاه کشف منافع باش فایل صوتی

اگر منافع تو و مشتری در یک منطقه نیست، یک جای کار می لنگد

رفتارهای کیمیاگرانه فایل صوتی

کیمیاگران به دنبال خلق ثروت های عظیم با حفظ اخلاق هستند

حاکم سازمان استراتژیک باش فایل صوتی

فرصت ها را با دقت ببین

عصر نوین، دنیای فروش خودکار است. فایل صوتی

از ابزارهای فروش بهره ببر

افلیت مارکتینگ فایل صوتی

استراتژی برد-برد-برد