جناب آقای هادی شکیبافر

آژانس مسافرتی سفرهای زیبا

  • خلق برند
  • طراحی لوگو
  • انتخاب رنگ سازمانی
  • مشاوره کسب و کار
  • طراحی وب سایت
  • مشاوره طراحی سازمان
  • طراحی ست اداری( کارت ویزیت، سربرگ، پاکت و…)
  • طراحی یونیفرم لباس پرسنل
  • طراحی بسته بندی جعبه پذیرایی

مشاوره کسب و کار و همچنین خلق برند در مجموعه آرال گرافیک انجام شده و همچنین کلیه طراحی ها از قبیل لوگو، خلق شعار تبلیغاتی، نماد،رنگ سازمانی، طراحی و اجرای وب سایت، اوراق اداری، طراحی بسته بندی جعبه پذیرایی ، یونیفرم لباس پرسنل نیز به عهده این مجموعه بوده است.