جناب  آقای فرزاد باقری

تولیدی پوشاک بانوان تانسو

  • خلق برند
  • مشاوره کسب و کار
  • طراحی لوگو
  • انتخاب رنگ سازمانی