1. طراحی لوگو
  2. مشاوره کسب و کار

کارفرما: آقای مهندس محمدرضا زارعی، شرکت لیزر برش