1. خلق برند
  2. مشاوره کسب کار
  3. طراحی لوگو
  4. دیجیتال مارکتینگ
  5. طراحی وب سایت
  6. طراحی ست اداری

کارفرما: سرکار خانم مهندس حاتمی