1. طراحی لوگو برای موسسه کاشت مژه نازنین افروغ
  2. طراحی موکاپ های تبلیغاتی

کارفرما: سرکار خانم نازنین افروغ