پیشنهاد از طریق پیامک
  1. طراحی پوستر برای شرکت آسو صنعت کیش
  2. طراحی کارت دعوت نمایشگاه

کارفرما: سرکار خانم المیرا آقازاده