پیشنهاد از طریق پیامک
 1. خلق برند
 2. مشاوره کسب و کار
 3. طراحی لوگو برای شرکت کارماساز
 4. طراحی نماد
 5. انتخاب رنگ سازمانی
 6. طراحی وب سایت
 7. طراحی اپلیکیشن
 8. تدوین و مدلسازی دیجیتال مارکتینگ
 9. مشاوره طراحی سازمان
 10. خلق شعار
 11. طراحی ست اداری( کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه، دفترچه یادداشت)
 12. طراحی ID کارت پرسنل
 13. طراحی ID کارت استاد کار
 14. طراحی مهر
 15. طراحی تابلو فروشگاه
 16. طراحی یونیفرم لباس کارکنان
 17. طراحی یونیفرم تبلیغاتی شبکه های مجازی

کارفرما: آقای مهندس افشین مسلمیان