1. طراحی کاتالوگ
 2. طراحی تبلیغات محیطی
 3. طراحی یونیفرم تبلیغاتی فضای مجازی
 4. طراحی ست اداری
 5. طراحی تابلو
 6. انجام پروژه بنچ مارکینگ
 7. طراحی غرفه و برگزاری نمایشگاه
 8. مدیریت وب سایت
 9. برنامه ریزی و انجام پروموشن های فروش
 10. طراحی بسته بندی
 11. تولید محتوای فضای مجازی
 12. عکاسی
 13. طراحی پوستر

کارفرما: گروه بدر