آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   مهندس بهروز افشار دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود…

150,000 تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان مهندس بهروز افشار دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره…

150,000 تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته سوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان مهندس بهروز افشار   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود…

150,000 تومان

آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه از یک مذاکره طلایی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان استاد علی محمد بیدار مغز در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

150,000 تومان

آنچه از یک مذاکره طلایی باید بدانیم (بسته دوم)

بسته های آموزشی استادهمراه در انواع دستگاه ها از جمله نمایشگر خودرو قابل نمایش است.

پیشرفت کنید و لذت ببرید.

150,000 تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

150,000 تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   مهندس بهروز افشار دکتر وحید ناصحی فر دکتر هرمز مهرانی   در این بسته چه می آموزیم؟…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر وحید ناصحی فر در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر وحید ناصحی فر   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها،…

150,000 تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و…

150,000 تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند

استاد/اساتید دوره   دکتر علی رمضانی دکتر افشین گلستان پروفسور علیرضا یوسفی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود…

150,000 تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا…

150,000 تومان

استخدام در سازمان های کوچک

  در این دوره چه می آموزیم؟ اصول اساسی و محوری استخدام در سازمان های کوچک زیر ۱۵ نفر چیست؟…

75,000 تومان

چگونه فروشگاه خود را در اینستاگرام راه اندازی کنیم

  در این دوره چه می آموزیم؟   راه اندازی فروشگاه اینستاگرامی به نظر ساده میاد، خوب همه می تونیم…

560,000 تومان