آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   مهندس بهروز افشار دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان مهندس بهروز افشار دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از فروش حرفه ای باید بدانیم (بسته سوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان مهندس بهروز افشار   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از مدیریت منابع انسانی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر علی رمضانی پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از یک مذاکره طلایی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان استاد علی محمد بیدار مغز در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه از یک مذاکره طلایی باید بدانیم (بسته دوم)

بسته های آموزشی استادهمراه در انواع دستگاه ها از جمله نمایشگر خودرو قابل نمایش است.

پیشرفت کنید و لذت ببرید.

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر هرمز مهرانی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه برای حفظ مشتری باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   مهندس بهروز افشار دکتر وحید ناصحی فر دکتر هرمز مهرانی   در این بسته چه می آموزیم؟…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر وحید ناصحی فر در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را،…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه ما مدیران از بازاریابی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره دکتر افشین گلستان دکتر وحید ناصحی فر   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها،…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه ما مدیران از برندسازی باید بدانیم (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره   دکتر افشین گلستان در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند

استاد/اساتید دوره   دکتر علی رمضانی دکتر افشین گلستان پروفسور علیرضا یوسفی   در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آنچه مدیران بزرگ قرن ۲۱ باید بدانند (بسته دوم)

استاد/اساتید دوره پروفسور علیرضا یوسفی در این بسته چه می آموزیم؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا…

۱۵۰,۰۰۰ تومان

استخدام در سازمان های کوچک

  در این دوره چه می آموزیم؟ اصول اساسی و محوری استخدام در سازمان های کوچک زیر ۱۵ نفر چیست؟…

۷۵,۰۰۰ تومان

چگونه فروشگاه خود را در اینستاگرام راه اندازی کنیم

  در این دوره چه می آموزیم؟   راه اندازی فروشگاه اینستاگرامی به نظر ساده میاد، خوب همه می تونیم…

۵۶۰,۰۰۰ تومان