دوست عزیز، این آزمون برای شناخت بیشتر شما از خودتان، طراحی شده است.
پس از شرکت در آزمون، در صورت تمایل، شماره موبایل خود را قرار دهید تا تحلیل پاسخ های شما، بوسیله روانشناسان تیم آرال نیز برای شما ارسال گردد.