دکتر وحید ناصحی‌فر

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

درباره استاد:

سوابق علمی

- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
- مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی
- مشاور معاون وزیر بازرگانی
- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
- دکترای مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی
- ترجمه و تألیف ۹ کتاب و ۲۵ مقاله تخصصی در زمینه بازاریابی
- سخنران سمینارها و همایش های آموزش بازاریابی

سوابق علمی

 • لیسانس، علوم اقتصادی گرایش بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۲
 • فوق لیسانس، مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۵
 • دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳

سوابق دانشگاهی:

 • بازارشناسی و مسائل بازار کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • بازاریابی صنعتی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
 • بازاریابی استراتژیک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت و سازمان مدیریت صنعتی
 • رفتار مصرف کننده کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • سمینار مدیریت فروش کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیریت سازمانهای پیچیده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی و علم و صنعت
 • مدیریت تحول کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • تحقیقات بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بازاریابی بین الملل MBA و کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی و خواجه نصیر
 • مهارتهای عمومی مدیریت کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی و علم و صنعت
 • مسائل جاری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مبانی رفتار سازمانی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مبانی مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیریت بهره وری کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیریت استراتژیک کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشکده صنایع ایران

سوابق اجرایی:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی
 • مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
 • دستیار مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت همراه سینا
 • مدیر گروه مطالعات بازاریابی و تحقیقات بازار مؤسسه پژوهشهای بازرگانی
 • مشاور مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی
 • معاون بهینه سازی ، نظارت و ارزیابی مؤسسه علوم و فنون کیش
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
 • عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن لجستیک ایران
 • مدیر پروژه بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش خودروهای مزدا در ایران مرکز توسعه مدیریت
 • مشاور در معاونت منابع انسانی و تشکیلات و روشها سازمان توانیر
 • کارشناس ارشد و ناظر پروژه مدیریت برنامه ریزی بنیاد مستضعفان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پخش جوراب آسیا (استارلایت)
 • دبیر کنفرانس کنفرانس اشتغال زایی و کارآفرینی
 • دبیر کنفرانس کنفرانس مدیریت پیشرفته
 • دبیر کنفرانس کنفرانس سرمایه گذاری در هزاره سوم
 • مشاور مدیر عامل شرکت پخش جوراب آسیا (استارلایت)
 • حسابرس سازمان حسابرسی وزارت دفاع

دوره های ارائه شده توسط این مدرس