علی محمد بیدارمغز

رئیس تشریفات دائم ایران در سازمان ملل متحد (نیویورک)

درباره استاد:

سوابق علمی

- مدرس دانشگاه علمی- کاربردی، واحد کیش(مکاتبات، مکالمه و ترجمه متون، و روابط عمومی)
- مدرس دانشکده علوم سیاسی- دانشگاه آزاد واحد کرج(تاریخ تحول دولت در اسلام، سیاست و حکومت در آسیا، آفریقا، و اتحاد شوروی سابق)
- استاد مهمان در دوره فوق لیسانس علوم سیاسی – دانشگاه تهران
- استاد مهمان در دوره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی- دانشگاه کیش
- استاد مهمان دوره کارشناسی ارشد- دانشکده روابط بین المل وزارت امور خارجه
- استاد مهمان برای آموزش تشریفات بین المللی جهت دیپلماتهای جوان کشورهای “منافع همسو”، عراقی، افغانی و اتحادیه کمور(به فارسی) و آفریقایی(۲ نوبت به زبان انگلیسی)،
- مدرس فن بیان، جهاد دانشگاهی – دانشگاه تهران(۴ نوبت)، مؤسسه عالی ماهان ۲ نوبت و مؤسسه ثروت آفرینان ۱ نوبت

سوابق اجرایی

-رئیس تشریفات دائم ایران در سازمان ملل متحد (نیویورک)​

– رایزن اول کادر سیاسی(بازنشسته) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
دبیرسوم، سفارت جمهوری اسلامی ایران- مسکو
– رییس تشریفات نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران- سازمان ملل متحد، نیویورک.

– مدیر سابق طرح آموزش تشریفات در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه.

– مدیر بازرگانی بین المللی شرکت کشتیرانی طاووس بهشتی کیش

– مسئول تشریفات دیدار دبیرکل سازمان ملل همزمان با کنفرانس سران اسلام و گروه ۷۷

– سخنران مبانی تشریفات در سازمان ملل متحد- نیویورک

– عضو ستاد برگزاری چندین همایش ملی، منطقه ای و بین‌‌المللی

– مفسر حرکات بدن و حالات صدا

– سخنران مبانی تشریفات در سازمان ملل متحد- نیویورک

دوره های ارائه شده توسط این مدرس