دکتر محمدعلی پیوند

رئیس سابق دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

درباره استاد:

سوابق

-رئیس سابق میراث فرهنگی صنایع دستی استان تهران
-استاد نمونه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در سال۹۴
-نویسندۀ ۴ جلد کتاب درحوزۀ علوم ارتباطاتو ارائه بیش از ۱۰۰مقاله به نشریات داخلی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس