وبینار

دوشنبه‌های ثروت‌ساز

درباره دوشنبه‌های ثروت‌ساز

منافع حاصل از این دوره صرف موارد عام‌المنفعه می‌شود.

تاریخچه

دکتر افشین گلستان از مهرماه سال ۱۳۸۱ روزهای یکشنبه، یک دوره را برای کمک به هموطنان شروع نمودند که بعدها این دوره به دوشنبه ها، انتقال یافت و از چندسال بعد به دوشنبه های ثروت ساز، معروف شد.

جالب است بدانید نام دوشنبه های ثروت ساز را مشتریان بر دوره نهادند و بدون هیچگونه هماهنگی، کم کم بین مشتریان اینگونه رایج شد که دوشنبه ها برای ما ثروت ساز است و ….

آرمان ما در موسسه شهر مدیریت آرال کمک به کسب و کارهاست و باتوجه به لزوم ایجاد تغییر در کسب و کارها، برآن شدیم تا با برگزاری رویداد های تعاملی آموزشی دوشنبه های ثروت ساز، چراغ راه کسب و کارها باشیم.

محتوای دوره

در این وبینار بخشی از زمان را به آموزش اختصاص می دهیم و بخشی را به مشاوره و سؤال و پاسخ به شرکت کنندگان عزیز.

حضور در وبینار از طریق گوشی شما به سادگی و بدون نیاز به هیچگونه نرم افزاری میسر است ضمن آنکه پس از ثبت نام، کارشناسان بخش آموزش موسسه آرال، برای راهنمایی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

چرایی دوره

کشف علایق شخصی برای شروع کسب و کار
13 بهمن 1399
ساعت 19 الی 20:30

قیمت: 90.000 تومان

7 راه ماندگاری در بازارهای جدید
20 بهمن 1399
ساعت 19 الی 20:30

قیمت: 90.000 تومان

7 ابزار برای تبدیل شدن به یک مدیر کاریزماتیک
27 بهمن 1399
ساعت 19 الی 20:30

قیمت : 90.000 تومان

نبایدهای یک مذاکره کننده حرفه‌ای
4 اسفند 1399​
ساعت 19 الی 20:30

قیمت: 90.000 تومان

روش‌های سرمایه‌گذاری جهت مقابله با تورم
11 اسفند 1399
ساعت 19 الی 20:30

قیمت: 90.000

راه‌های مقابله با موانع اقتصادی
18 اسفند 1399​​
ساعت 19 الی 20:30

قیمت:90.000 تومان

معرفی مشاغل ثروت‌ساز در ایران
25 اسفند 1399​​
ساعت 19 الی 20:30

قیمت: 90.000 تومان